Audio guides

Audioguide [DE]

Das Ackerbürgermuseum Reichenbach ist ein kleines, originalgetreu rekonstruiertes Haus aus dem 17. Jahrhundert, das dem Leben der „kleinen Leute“ – der Ackerbürger – gewidmet ist. Denn neben ihrer Arbeit in der Fabrik, in Handel und Gewerbe, betrieben die meisten...
read more

Audioguide [CS]

Muzeum občanů-rolníků („Ackerbürgermuseum“) v Reichenbachu je malý, podle původních plánů rekonstruovaný dům ze 17. století, který je věnován životu „malých lidí“ – tzv. občanů-rolníků. Většina obyvatel Reichenbachu na přelomu 19. a 20. století vedle své práce v továrně, obchodu či řemesle obhosp...
read more

Audioguide [PL]

Muzeum mieszczan rolników Reichenbach jest małym, oryginalnie zrekonstruowanym domem z siedemnastego wieku, w którym można zapoznać się z życiem „małych ludzi” czyli mieszczan rolników. Obok pracy w fabryce, handlu czy rzemiośle większość mieszkańców Reichenbacha około przełomu wieków 19tego i 20...
read more