<< < Station: [3] Emmerik en de Rijn


“Hoe komen we aan de overkant van de rivier?” Dat Dat is een vraag die mensen al eeuwenlang bezighoudt. Uiteraard met name mensen die in de buurt van zo’n water wonen.

Hier zien we de heilige Christoffel, een 500 jaar oud beeld, gesneden uit eikenhout. Christoffel is voorgesteld als een reus die, met een wandelstaf in de hand en opgerolde broekspijpen, de rivier doorwaadt. Op zijn schouders draagt hij het Christuskind dat, zo zegt het verhaal, alsmaar zwaarder wordt. Maar Christoffel houdt vol, bereikt veilig de overkant … en wordt tot op de dag van vandaag vereerd als beschermheilige van reizigers.

Dit meer dan manshoge beeld sierde sinds de vroege zestiende eeuw een stadspoort van Emmerik – het Christoffeltor. Vlak achter de poort, aan de voeten van Christoffel, staken allerhande schepen de Rijn over. Eeuwenlang werd de Rijn gebruikt om mensen, dieren en goederen te transporteren: eerst met roeiboten, daarna met zeilschepen, gierponten en tot slot met schepen met motoraandrijving.

Het is niet verwonderlijk dat de laatste veerpont die in Emmerik over de Rijn voer de naam droeg van deze schutspatroon: In de middelste vitrine is een model van de „Christophorus“ te zien. Deze veerpont voer tussen 1962 en 1965 en bood plek aan 22 personenauto’s per overtocht. Ter vergelijking: Op dit moment rijden er per dag 20.000 auto’s over de Rijnbrug. De ingebruikstelling van de brug betekende daarom ook het einde voor de „Christophorus“.

Niet alleen de veerpont is uit Emmerik verdwenen, hetzelfde geldt ook voor de scheepsbouw. Naast de ramen rechts ziet u een model van scheepswerf Prenger, die in de tweede helft van de negentiende eeuw gevestigd was aan de Rhreinpromenade. Het lichtgekleurde stukje pad over het werfterrein maakt vandaag de dag deel uit van de Rheinnpromenade. Om een nieuw schip te water te laten, moest de promenade worden afgezet. Rechts en links verdrong zich het publiek. Eind negentiende eeuw was het afgelopen met de bouw van houten schepen. De zoon van oprichter Heinrich Prenger verhuisde met de werf naar Ruhrort, stroomopwaarts, en ging stalen schepen bouwen.

In de volgende zaal is te zien hoe de scheepvaart op de Rijn zich de afgelopen eeuwen heeft ontwikkeld. Ziet u de deuren aan de lange zijde van de zaal? Ze bieden toegang tot ons volgende station.

 

Foto: © Claudia Klein