<< < Station: [5] Bijzondere vaartuigen op de Rijn


Het is druk op de Rijn. Net als op de openbare weg gelden er bepaalde verkeersregels. Per slot van rekening zijn hier meer dan 140.000 verkeersdeelnemers per jaar! En net als op de snelweg is ook hier een instantie die belast is met onderhoud, reparaties en controles. Die taken worden uitgevoerd door Dienst Waterwegen- en Scheepvaartsbeheer. De dienst beschikt over speciale vaartuigen voor het uitvoeren van werkzaamheden, het herstellen van schade en het omgaan met gevaarlijke situaties. Ook het onderhoud van de walkanten valt hieronder. De leden van de Vrijwillige Brandweer hebben voor het geval van brand op schepen een eigen brandblusboot. Emmerik beschikt sinds 1962 over zo’n blusboot.

Links ziet u de technische installatie en de meetapparatuur die gebruikt wordt voor de monitoring van de Rijn. Er is ook een radarinstallatie te zien. Dit soort installatie is op elk Rijnschip in gebruik.

In de vitrines ziet u links en rechts modellen van de vaartuigen die worden gebruikt voor onderhoudswerkzaamheden op en langs de rivier. Een emmerbaggermolen voor het verdiepen van de vaargeul, meetvaartuigen, een hefbok en de historische scheepsmolen die gebruik maakte van de stroming van het water. Een fraai stukje techniek is de houten trapkraan in de losse vitrine rechts achterin de zaal. De kraan werd gebruikt voor het laden en lossen en stond opgesteld aan de oever, net buiten de stad. De kraan werkte op spierkracht: Het mechaniek werd in gang gezet door arbeiders die voortstapten in de wielen. Dat was buitengewoon zwaar werk!

Als u alles heeft gezien in deze ruimte, wacht de volgende verdieping op u. De eerste zaal is gewijd aan een beroepstak die van oudsher nauw verbonden was met de Rijn: de visserij.

 

Foto: © Claudia Klein