<< < Station: [7] Verkeerswegen


Emmerik ligt aan Rijnkilometer 852 van een van de drukste verkeerswegen van Europa.

De stad ligt ook pal aan de grens met Nederland. Eeuwenlang was Emmerik grensstad, met alles wat daarbij hoort. Tot aan de opheffing van de Europese binnengrenzen waren hier ruim 700 douaneambtenaren actief. Tien douaneboten hielden het goederentransport over de Rijn in de gaten. Daarnaast patrouilleerde de federale grenspolitie met eigen boten.

In de huidige tijd wordt de veiligheid op de Rijn bewaakt door de waterpolitie. Die heeft een eigen uitvalsbasis in de buurt van de haven. Daar liggen ook de boot van de waterpolitie en de blusboot aangemeerd. Emmerik heeft drie havens: de veiligheidshaven, de containerhaven en de jachthaven.

Vanwege haar bijzondere ligging is de stad uitgegroeid tot een hub met regio-overstijgende functie. Hier worden goederen van de schepen overgeladen op goederenverkeer per vrachtwagen en trein. De overslagcijfers van de industriehaven Emmerik zijn de afgelopen twintig jaar verzesvoudigd, en het einde is nog niet in zicht. De stad heeft drie snelwegafritten en het station is al meer dan 150 jaar een knooppunt van goederenstromen.

Het vrachtverkeer te water en over land wordt met enige regelmaat gehinderd door extreme weersomstandigheden. Overstromingen en kruiend ijs hebben de afgelopen jaren tot menige crisis geleid.

Ondanks alle oorlogen, epidemieën en verwoestende branden is Emmerik altijd een florerende stad gebleven. Het volgende – en tevens het laatste – station vertelt daarover. Als u teruggaat naar de zaal over de Rijnvisserij ziet u rechts een doorgang. Die leidt naar de afdeling stadsgeschiedenis.

 

Foto: © Claudia Klein