Station: [13] Zaal 8 – Zeestukken


M:

Hier, in de voormalige salon van de familie, gaat het er dramatisch aan toe: woeste wolkenluchten, schuimende golven en schepen die vergaan.

B.C. Koekkoek was afkomstig uit Zeeland. Zijn vader Johannes Hermanus Koekkoek was al een gerespecteerd schilder. Het oudste schilderij in dit museum is van zijn hand. Het hangt direct links bij binnenkomst. We zien een groep mensen - kennelijk zijn ze gered - die wanhopig en verbijsterd kijken naar het water, waar meerdere zeilboten worden opgeslokt door de golven. Een reddingssloep vol met mensen baant zich nog een weg door de golven, verderop trekt een handvol mannen een andere reddingsboot aan land.

V:

Johannes Hermanus Koekkoek had zich toegelegd op maritieme motieven, de zogeheten „zeestukken“. Een van zijn zonen – Hermanus Koekkoek senior en daarvan ook weer verschillende zonen – werden ook zeeschilder. Barend Cornelis en zijn broer Marinus Adrianus kozen voor boslandschappen als specialisme.

Het onderliggende filosofische onderwerp bleef gelijk: Zowel in de boslandschappen als de zeestukken gaat het om de positie van de mens in de natuur, om zijn mogelijkheden of zijn onmacht om de krachten van de natuur te beteugelen of te beheersen.

M:

Zijn eerste stappen op het schilderspad zette Barend Cornelis Koekkoek overigens in het genre van zijn vader. Op uw scherm ziet u een schets met scheepsstudies van de jonge kunstenaar. Een studie met acht scheepssilhouetten die zomaar in een van de schilderijen die hier hangen zouden kunnen opduiken.

V:

Om de schepen en vaarbewegingen zo gedetailleerd mogelijk te kunnen tekenen, maakten de kunstenaars gebruik van houten scheepsmodellen. Een van die modellen staat op de boekenkast in deze kamer.

Als u nu doorloopt naar het volgende kamertje krijgt u meer informatie over de nakomelingen van schildersfamilie Koekkoek.