Station: [4] Zaal 2 – Muziekzaal


M:

We staan in wat nu de muziekzaal is, indertijd de woonkamer van de familie Koekkoek. Een tafelpiano van omstreeks 1830 en een vleugel uit het begin van de negentiende eeuw maken deel uit van de collectie van het museum.

Op het schilderij „Souvenir de Clèves“, „Herinnering aan Kleef“, is het silhouet van de stad te zien: de Zwanenburcht, de twee spitse torens van de Stiftskerk – en de wit oplichtende Belvédère“, de toren die Koekkoek sinds 1843 als atelier in gebruik had. Voor de Belvédère – in dit perspectief links van de toren – staat een slanke populier, die Koekkoek zelf had laten aanplanten.

V:

Mensen die de stad goed kennen zullen zien dat Koekkoek hier en daar wat kleine correcties heeft toegepast. De Belvédère bijvoorbeeld zou vanuit dit perspectief eigenlijk rechts onder de Zwanenburcht moeten staan.

Het schilderij geniet enige bekendheid bij bezoekers van Kleef en is veelvuldig gekopieerd. Het kreeg pas later zijn titel. Kleef was een geliefde badplaats die in de zomer rijke kuurgasten trok uit de Duitse landen, België en Nederland die wel graag een aandenken aan hun verblijf meenamen naar huis.

M:

Een indicatie voor hoe geliefd het werk van Koekkoek in die tijd was, is de enorme hoeveelheid vervalsingen die op de Europese kunstmarkt in omloop waren. Kijk maar even op uw beeldscherm: Vanaf 1847 voorzag Koekkoek de achterkant van schilderijen van echtheidszegels.

Op de foto een eigenhandig gesigneerde verklaring van echtheid: een geruststelling voor kopers die, net als vandaag de dag, een stevige prijs neerlegden voor een dergelijk kunstwerk.

V:

Barend Cornelis Koekkoek bracht de 28 belangrijkste jaren van zijn kunstenaarscarrière door in Kleef. In deze zaal is iets te zien van het begin en het einde van zijn loopbaan: Het schilderij dat tussen de ramen hangt maakte Koekkoek toen hij een jaar of negentien was. Afgebeeld is een scène uit een dorpje in Zeeland, waar de kunstenaar vandaan kwam. De winterlandschappen boven de schouw en links van de ramen komen uit zijn beste tijd. Het winterlandschap rechts van de ramen is een van zijn laatste werken.

De representatieve bel-etage van de villa Koekkoek mondde uit in de woonkamer waar u nu staat. De volgende zaal is pas later aangebouwd. Hij is gewijd aan het landschap van de Rijn. Een landschap dat Koekkoek en zijn tijdgenoten mateloos fascineerde.