Station: [1] Begroeting


M: Welkom in het DampfLandLeute-Museum in Eslohe. Hier, waar tegenwoordig kunst, techniek en lokale geschiedenis te vinden zijn stond ooit een fabriek voor kettingen en schakels die toebehoorde aan fabrikant Eberhard Koenig. Aan hem en zijn hartstocht voor verzamelen hebben we het museum te danken.

V: Vandaag de dag is de privéverzameling van Eberhard Koenig in deze oude kettingfabriek te bewonderen. Net als eigenlijk alles wat stoom produceert, energie opwekt en zich voortbeweegt. We laten u indrukwekkende machines en werktuigen zien, zoals stoommachines en locomotieven, en nemen u mee op reis door de kleurrijke geschiedenis van onze regio.

M: Even kort iets over de man zonder wie het museum op deze locatie niet had bestaan. Eberhard Koenig werd in 1908 in Hohenlimburg in een arbeidersgezin geboren. Zijn vader kocht het fabrieksterrein in 1930 uit een faillissement en Eberhard kreeg de leiding over het bedrijf. Hij was ijverig en slim en maakte van de firma al snel een succes. Tot in de jaren ‘70 gaf hij leiding aan de dagelijkse gang van zaken in het bedrijf en hij trok zich pas terug toen hij ziek werd. Hij verkocht zijn bedrijf aan de firma Ketten-Wulff in Eslohe, de huidige marktleider voor kettingen en kettingwielen.

V: Eberhard Koenig overleed In 1981. Eerder had hij de museumvereniging van Eslohe toegezegd dat enkele van zijn inmiddels leegstaande fabriekshallen voor zijn verzameling konden worden gebruikt. De opening van het museum in datzelfde jaar heeft hij helaas niet meer mogen meemaken.

M: Bij de ingang van het museumterrein staat Eberhard Koenig in brons vereeuwigd tussen de struiken, waar hij als vanouds waakt over “zijn” fabriek.

V: Komt u binnen, alstublieft!

Fotos: © Dagmar Trüpschuch