Station: [2] Landbouw


V: In Eslohe en het Sauerland heeft de landbouw altijd een grote rol gespeeld. Ploegen, zaaien, oogsten en dorsen - het dagelijkse werk van de boeren begon om drie uur 's ochtends en eindigde in de late avonduren. De boeren werkten puur op eigen kracht totdat de volledige mechanisatie van de landbouw het in de jaren ’50-’60 van de vorige eeuw de overhand kreeg. In deze kamer vertellen we u meer over deze ontwikkeling.

M: Goed gevulde oogstwagens - zoals deze hier - werden op het Oogstfeest door de inwoners van Eslohe traditioneel gevierd met een fraai gebonden oogstkroon van gerst, haver en tarwe gemaakt door de plattelandsvrouwen. Hier hangt een bijzonder mooi exemplaar van deze ambachtelijke kunst.

Voor het vervoer stapelden de boeren het graan op de wagens met de aren naar binnen gericht. Zo wilden ze voorkomen dat - door het horten en stoten van de wagens op de onverharde wegen - de waardevolle graankorrels uit de aren zouden vallen.

V: Tijdens de wintermaanden dorsten de boeren zelf het graan. Dag en nacht was het gestage gedreun vanaf de boerderijen te horen terwijl de boeren hun vlegels op en neer sloegen. Ze gingen door totdat iedere graankorrel van de aren was gescheiden..

Het werk van de dorsers in de schuur is op de foto te zien aan de lange muur. Op de pilaar zijn ook enkele dorsvlegels te zien.

M: Goed om te weten voor u verder gaat: over de belangrijkste landbouwwerktuigen en –machines is digitaal meer informatie beschikbaar. Op twee touch-screen schermen kunt u bijvoorbeeld zien hoe de eg, de zaaimachine en de dorskast werkten.

V: Het scherm "Zaaien en Oogsten" bevindt zich aan de linkerkant van de zaal en het scherm "Weidebouw en Veeteelt" aan de rechterkant.

Fotos: © Dagmar Trüpschuch