Station: [15] Labradorit

  • Pinneberg Museum

Görbing - Mineralien - Vitrine unten