Station: [10] Hendrik Lot, Gezicht op Kleef


M:

Hendrik Lot – we zagen op de begane grond al een Rijnlandschap van zijn hand – was een van de kunstenaars uit de kring rond B.C. Koekkoek en de „Kleefse romantiek“. Op dit schilderij is een idyllisch weidelandschap voor de poorten van Kleef afgebeeld. De stiftskerk, een windmolen en de Zwanenburcht vormen het silhouet van de stad. Een beetje verder naar links de Belvédère, de ateliertoren van Koekkoek.

Het origineel vindt u als u zich nu omdraait en uit het raam in het trappenhuis kijkt. Loop nu door tot halverwege de trap.

V:

In 1843 kon B.C. Koekkoek dit stuk grond kopen, pal achter de middeleeuwse stadsmuur. Hij liet een atelier bouwen op de fundamenten van een oude wachttoren en gaf het de naam „Belvédère“. Op de bovenste verdieping, achter het fraai gestucte raam op noord maakte hij zijn atelier. Daarachter bevindt zich tot op de dag van vandaag een dakterras dat uitzicht biedt over de Rijn, tot ver achter de grens met Nederland.

Op de lantaarn boven op het dak troont een beeld van Minerva, godin van de kunst en hoedster van kennis.

Op de begane grond had Koekkoek een eigen verfkeuken en een ezelstal ondergebracht. De ezel hield hij om zijn schildergerei naar zijn studieplekken in de vrije natuur te brengen.

M:

Het woonhuis, waar u nu staat, werd pas enkele jaren later gebouwd, in 1848. Koekkoek kon vanaf dat moment dus makkelijk wisselen tussen woonhuis en atelier: Hij hoefde daarvoor alleen maar even door de tuin te lopen. Het bakstenen terras is origineel, de bomen stammen pas uit de vorige eeuw. Toch kunnen we ervan uitgaan dat het er ongeveer zo uitzag toen Koekkoek hier nog woonde. Over een paar jaar zal ook de populier weer verrijzen voor de Belvédère. In 2020 werd een nieuw exemplaar aangeplant.

U loopt nu de trap weer naar beneden en slaat voor het schilderij van Hendrik Lot rechtsaf. In de volgende zaal is er aandacht voor twee andere leerlingen van B.C. Koekkoek.