Station: [14] Zaal 9 – Schildersfamilie Koekkoek


M:

Na de boslandschappen van Barend Cornelis en de zeegezichten van vader Johannes Hermanus is het nu tijd voor wat anders:

V:

Willem Koekkoek, de Amsterdamse neef van Barend Cornelis, schilderde in de tweede helft van de negentiende eeuw stadsgezichten waarin werkelijkheid en fantasie samensmolten tot scènes uit het alledaagse stadsleven. Willem behoorde zeker niet tot de artistieke avant-garde, maar zijn sfeervolle werk vond gretig aftrek. Vooral vanuit het reeds geïndustrialiseerde Engeland was er veel belangstelling voor zijn idyllische en levendige momentopnames.

M:

Zíjn zoon Hermanus Willem Koekkoek bracht vele jaren van zijn leven door in Londen. Hij maakte naam als militair schilder en was als tekenaar verbonden aan het koninklijk hof toen daar nog niet gefotografeerd mocht worden. Geholpen door de Londense kunsthandel van oom Hermanus junior vonden de schilderijen van de familie Koekkoek kopers in de gehele westerse wereld.

In de tafelvitrine is de olieverfdoos van Hermanus Willem te zien. Op de karikatuur daarnaast zien we Hermanus met pantoffels en slaapmuts voor zijn ezel: een grapje van de eveneens schilderende dochter.

Hermanus Willem overleed in 1929. Met hem en zijn broer Marinus Adrianus II, bekend van de schoolplaten, en zijn artistiek begaafde dochter eindigt de kunstenaarsdynastie van de Koekkoeks.

V:

In de zaal tegenover aandacht voor het proces waar elk olieverfschilderij mee begint: de voorstudies, schetsen en litho’s.