Station: [16] Hal eerste etage – Kleefse romantiek


V:

De schilders van de Kleefse romantiek kozen als onderwerp graag de stad Kleef en omgeving, idyllisch gelegen in een glooiend landschap.

M:

Zeker, ons vaderland levert geene rotsen, watervallen, hooge bergen en romantische dalen op. Eene trotsche, verhevene natuur is in ons land niet te vinden; en nogtans biedt hetzelve ons natuurschoonheden aan, die in vele andere landen maar zelden voorkomen.“

V:

Dit schreef Barend Cornelis Koekkoek in zijn herinneringen over Nederland. Langs de Rijn vond hij zowel het een als het ander: het uitgestrekte rivier- en waterlandschap van de Nederlandse Rijndelta maar ook de kastelen op de hellingen langs de Midden-Rijn.

Het voor deze streek ongewoon heuvelachtige landschap rondom Kleef is zeker een van de redenen geweest dat Koekkoek in 1834 juist voor deze locatie koos. De heuvels van Kleef zijn een overblijfsel uit de laatste ijstijd en opgestuwd door gletsjers. Op een van deze heuvels bouwde Koekkoek uiteindelijk zijn stadspaleis en atelier.

Een maquette van huis en toren vindt u als u de trap naar de tweede verdieping neemt, naar het laatste station van onze rondleiding.

_________________________________________

 

Citaat Vaterland: Herinneringen en Mededelingen van eenen landschapsschilder, Amsterdam, 1841, pag. 242.