Station: [1] Ranné obchodní centrum


Dlouhá historie dnešního Pasova byla určována především jeho polohou na Dunaji, Innu a Ilzu. Tyto vodní toky již po tisíciletí umožňovaly cesty do odlehlých oblastí. Dunaj přitom představoval hlavní osu západ východ. Inn a Ilz spojovaly oblast se sousedními regiony na jihu a severu. Dunaj a Inn poskytovaly přírodní ochranu proti nepřátelským kmenům a plošina výše položené hory Domberg navíc nebyla ohrožována záplavami. Výhodná poloha u vody usnadňovala výměnu zboží. Pasov jako obchodní centrum tak za sebou zanechává historickou stopu po dobu neskutečných šest tisíc let. Pro obdělávání půdy a chov zvířat však tento úzký poloostrov svým obyvatelům poskytoval pouze omezené možnosti. Nejstarší nález z historie osidlování Pasova je úlomek mísy z 5. tisíciletí př.n.l. Můžete jej vidět ve vitríně před sebou uprostřed druhé řady shora. Je možné, že již tehdy sloužilo místo na soutoku Dunaje a Innu jako překladiště pazourku? Skutečně můžeme předpokládat, že tomu tak bylo, protože bylo dokázáno, že se v tomto raném období pazourek přepravoval z Dolního Bavorska až do Dolního Rakouska.