Station: [12] Celnice


Za vlády Římanů představovala řeka Inn hranici ve dvou ohledech. Za prvé oddělovala římské provincie Raetii a Noricum a za druhé vedla také mezi galskou celní oblastí, která sahala na západ až k Atlantiku, a ilyrskou celní oblastí, která se rozprostírala přes různé provincie až k Černému moři. V Pasově byla na jižním břehu řeky Inn hraniční stanice ilyrské celní správy. Její přesná poloha zatím není známá. Nápis na náhrobním kamenu celníka Faustiniana dokazuje existenci této "statio Boiodurensis". Ranný votivní obrázek pro Jupitera, přibližně z období kolem roku 240 n.l., je známkou toho, že zde celní stanice existovala již před založením pevnosti Boiotro. Ve vitríně je vystaveno další zboží, které podléhalo celním poplatkům: hmoždíře z keramické dílny Quinta ze Schwabmünchenu a rukojeť amfory ze Španělska. Clo bylo možné zaplatit nejen na hranicích, ale také v jednotlivých provinciích. Proto lze považovat římské clo spíše za daň. Poplatky za zboží nebyly státem vybírány pouze za účelem zajištění příjmů. Sloužily také ke kontrole pohybu zboží. Clo činilo jednu čtyřicetinu nebo 2,5% z hodnoty výrobku. Tato procentní sazba je dokonce uvedena ve jménu galské celní oblasti "Quadragesima Galliarum". Původní náhrobní kámen Faustiniana se dnes nachází v nedalekém kostele sv. Severína, kde se již po mnoho století používá jako nádoba na svěcenou vodu. Pokud chcete od Faustiniana slyšet více informací o jeho práci na celnici, stiskněte zelené tlačítko na vašem audio průvodci nebo knoflík na audio stanici.