Station: [17] Nález pasovského pokladu


Roku 1983 byl v osadě na západ od pevnosti nalezen poklad nebo skrýš. Zde byly ukládány hodnotné předměty jako mince, šperky, stříbro a sošky, aby byly zajištěny proti krádeži. Mezi uschovanými předměty se mohly nacházet také kovové předměty jako nářadí. Většinou byly tyto předměty v době nejistoty nebo války zahrabány. Nalezená pasovská skrýš pochází z období kolem roku 240 našeho letopočtu. Je jisté, že skrýš byla vytvořena ze strachu před vpády germánských skupin. Není však zřejmé, zda si zde svůj majetek ukryl voják nebo civilista. Místo nálezu se nacházelo na západní cestě z Boiodura. Až na malý zlatý prsten byly ve skrýši nalezeny pouze méně hodnotné předměty denní potřeby a dokonce i kovový odpad. Pro osobu, která si majetek ukryla, byly tyto předměty očividně dostatečně cenné. Můžeme to interpretovat jako známku toho, že na nejzazším okraji římského impéria panovaly chudé a nejisté časy. Majiteli však zahrabání "pokladu" moc nepomohlo. Z důvodů, o kterých můžeme jen spekulovat, se mu nepodařilo jeho cennosti opět vyhrabat.