Station: [19] Pomocné jednotky


V pevnostech kolem Pasova byly na obou březích Innu v období vrcholného cisařství umístěny pomocné jednotky, které měly za úkol chránit hranici provincie a hranice řeky. Římská říše přijímala do služby u pomocných jednotek také příslušníky jiných národů, kteří se účastnili bojových výprav jako spojenci nebo žoldnéři. Někteří z nich byli k výkonu vojenské služby donuceni. Pomocná jednotka čítala 150 až 300 mužů a byla tak podstatně menší než legie s asi 6000 vojáky. Nejbližší legie byly umístěny v Řeznu směrem na západ a v Enns (?) směrem na východ. Voják pomocné jednotky dostával nižší žold než legionář a navíc nebyl římským občanem jako legionář. V Pasově byly nalezeny různé předměty, které byly součástí výstroje vojáků pomocných jednotek. Přitom byly zachovány výhradně kovové díly. Organické materiály, jako jsou tkaniny, kůže nebo dřevo, se v zemi již dávno rozložily. Ze zbraní zůstaly zachovány pouze hroty kopí, šípů a projektilů. Ozdobné kování a hřeb jsou zbytky dřevěného kůží pokrytého štítu. Další kování a nákončí byla připevněna na opasku. Touto sponou si voják zapínal svůj plášť, ale spona zároveň sloužila jako insignie pro označení hodnosti. Malý, zdobený úlomek byl součástí slavnostní výstroje. Figurína představuje vojáka pomocné jednotky v období kolem roku 200 našeho letopočtu. Co si před bojem oblékal, se dozvíte na dotykové obrazovce. Na konci služby, asi po 25 letech, obdržel voják diplom. Fragment takového diplomu je vystaven v malé stolní vitríně vedle dotykové obrazovky.