Station: [24] Batavis a pozdní starověk


Opevněné město Batavis se nacházelo na severní straně řeky Inn v raetijské části Pasova a nálezy z tohoto místa si zde můžete prohlédnout. Město bylo založeno po opakovaných germánských nájezdech, které ve 3. století našeho letopočtu uvrhly římskou oblast říše do hluboké krize. Nicméně se v roce 277 za vlády císaře Proba podařilo vytlačit nepřátelské kmeny z Raetie. Tím se obnovil průběh staré hranice podél Dunaje. Pozdní starověk začal o pár let později za vlády císaře Diokleciána. Díky jeho reformám byla existence Římské říše prodloužena o další století. V provinciích Raetia a Noricum došlo k novému rozdělení. Raetia byla nyní rozdělena na provincii západních Alp Raetia Prima a severovýchodní provincii Raetia Secunda. Také provinicie Noricum byla rozdělena na dvě správní jednotky. Severní část, Noricum Ripense, byla čistě hraniční provincie. Patřilo k ní území dnešního Innstadtu v Pasově. Pohraniční ochrana byla nově uspořádána. Stavy vojáků, kteří zde byli umístěni, se mimo jiné z finančních důvodů snížily. Navíc se zde nacházelo sídlo pohraniční armády, takzvaných "limitanei". Mobilní úderná jednotka, zvaná "comitatenses", operovala uvnitř říše a chránila současně alpské průsmyky. V opevněném městě Batavis žili společně vojáci a civilní obyvatelstvo, protože oddělení vojenské osady od civilní bylo mezitím zrušeno. Mezi vojenskými nálezy jsou části zbraní, jako špičky oštěpů. Dále byla objevena kování opasků a spony s cibulovitými knoflíky, které nosili především vojáci. Můžete je vidět na pravé straně vedle dveří do další místnosti. Hned vedle jsou vystaveny dámské šperky a jehlice, které nosily obyvatelky opevněného města. Na základě nálezů různých materiálů, náramků a vřeten se podařilo doložit existenci řezbářské dílny. Prohlédnout si je můžete v první a druhé skříňce nalevo od dveří do další místnosti. V městě Batavis však žili a pracovali nejen Římané. V prvním skříňce nalevo od vstupních dveří jsou vystaveny dva hřebeny a kovová spona. Jejich majitelé byli germánští obyvatelé města. Podle množství nálezů lze usoudit, že Germáni tvořili ve městě menšinu. Tato skutečnost odlišuje Batavis od Řezna, kde převládají germánské nálezy. Archeologické poznatky jsou podloženy výroky uvedenými v pamětním spisu Eugippia o svatém Severínu. Severín byl římský vyslanec a křesťanský misionář, který působil od roku 467 až do své smrti v roce 482 v provincii Noricum Ripense a ve východní části provincie Raetia Secunda. V okamžiku, kdy již nebylo možné Batavis bránit prostřednictvím vojáků, to byl Severín, kdo zorganizoval přesun římského obyvatelstva do obce Lauriacum, dnešního Ennsu.