Station: [26] Strážná věž z období pozdního starověku


Kromě pevnosti Boiotro najdete v pasovské čtvrti Haibach strážnou věž představující další viditelnou archeologickou památku pozdního starověku, z níž se zachovaly základové zdi. Tato památka leží přibližně tři kilometry odtud v prostoru čistírny odpadních vod a je možné si ji zde prohlédnout. Věž má půdorys o rozměru dvanáct krát dvanáct metrů a obklopoval ji obranný příkop. Pravděpodobně byla vystavěna ve 4. století za vlády císaře Valentiniána I. Tehdy došlo k zesílení severní hranice Římské říše v rámci rozsáhlého stavebního programu. Strážní věže a pevnosti byly postaveny vedle sebe v takové vzdálenosti, že bylo v případě útoku možné vysílat signály. Ovšem strážná věž v Pasově nesloužila pouze k účelu sledování hranice řeky. Odtud byla hlídána dálková cesta vedoucí z Pasova do města Ioviacum a Lauriacum, dnešním obcím Schlögen a Enns. Zde naše prohlídka s audio průvodcem končí. Věříme, že jste se dozvěděli mnoho nového o životě a kultuře Římanů na severní hranici kdysi tak mocného impéria romanum. 

Ve venkovním areálu si ještě můžete prohlédnout několik zbytků původního zdiva pevnosti. Pomocí stereoskopů, které tam jsou k dispozici, si můžete dokonce prohlédnout trojrozměrnou rekonstrukci pevnosti Boiotro. Děkujeme Vám za Vaši návštěvu a na shledanou!