Station: [7] Římský pohřební kult


Stejně jako měla každá ze dvou provincií Raetia a Noricum vlastní pevnost, existoval na bývalém území města Pasova na každé straně Innu jeden hřbitov. Podle římského Zákona dvanácti desek musely být hřbitovy umístěny mimo osídlení. Nicméně existovaly i výjimky, jako například v samotném Římě pro účely pohřbívání císaře a jeho rodiny. Známými příklady jsou Augustovo mauzoleum nebo Trajánův sloup v Římě. Nálezů z pasovských hřbitovů bylo objeveno málo a zde je vidíte ve dvou vitrínách. Raetijské pohřební pole leželo v místně dnešního náměstí Rindermarkt. Norický hřbitov se nacházel asi 150 metrů východně od Římského muzea.