Station: [8] Náhrobní kameny


Všechny náhrobní kameny, které jsou zde vystaveny, pocházejí z Pasova a okolí. Náhrobní kámen s delfíny byl součástí rozsáhlejší pohřební stavby a byl roku 1981 vyzdvižen z koryta řeky Inn. Mimochodem tento kámen byl nalezen společně s náhrobním kamenem obchodníka s vínem Publia Tenatia Essimna, který můžete vidět v horním patře. Dva další náhrobní kameny pocházejí z obce Rotthof, která leží asi 20 km jižně od Pasova. Tam se kdysi nacházel statek, který dodával zboží do Boiodura. Příslušná horní část obou náhrobních kamenů je vestavěna v jižní vnější stěně kostela Sedmi spáčů v Rotthofu. Na nich jsou zobrazeny bysty tří resp. čtyř zesnulých. Kvůli jejich počtu byli dříve považováni za sedm křesťanských mučedníků, kteří byli kolem roku 250 n.l. v Efesu pronásledováni a následně zaživa zazděni. Také Vám připadá, jako by vyobrazené osoby hleděly z okna ven? V archeologii je to označováno jako "reliéf Fenstergucker (osoby hledící z okna)". Také původní náhrobní kámen z Innstadtu patří do tohoto slohu. Pod vyobrazením byly vytesány nápisy.