Station: [8] Christian Boltanski: These Children are looking for their Parents, 1993 -1994


Christian Boltanski

These Children are looking for their Parents, 1993 -1994

Installation  150 x 97,5 x 10