Station: [1] Wprowadzenie


Ten audioprzewodnik powstał we współpracy z uczniami Christian-Albrechts-Universität w Kiel oraz Miejscem Pamięci Obozu Koncentracyjnego Neuengamme. Byli oni tu na miejscu, zajmowali się historią obozu i opracowywali materiały poszczególnych stacji. Tak właśnie powstał  ten audioprzewodnik.

Audioprzewodnik będzie prowadził przez dwanaście stacji po rozległym terenie byłego obozu koncentracyjnego Neuengamme i kończył w Domu Pamięci. Życzymy Państwu interesującego zwiedzania!

Obóz koncentracyjny Neuengamme istniał od 1938  do 1945 r. Ponieważ był to obóz pracy, więźniowie byli umieszczani w różnych oddziałach roboczych. Powodem założenia obozu była produkcja cegieł klinkierowych. W wyniku nieludzkich warunków pracy i życia co najmniej 42 900 więźniów zmarło z powodu niedożywienia i wyczerpania, a także w wyniku bezpośredniej przemocy strażników SS.

W obozie Neuengamme i jego podobozach uwięziono łącznie ponad 100.000 ludzi z 27 krajów.

Prawie jedna czwarta pochodziła z byłego Związku Radzieckiego. Jedna dziesiąta ze 100.000 byli to więźniowie żydowscy. Także jedną dziesiątą więźniów stanowili Niemcy. Byli oni aresztowani z różnych powodów (dyskryminacyjnych i rasistowskych). Niektórzy byli aresztowani za stawianie oporu niemieckiej okupacji ich ojczyzny. Niektórzy z nich zostali również uprowadzeni jako ofiary "odwetu", ponieważ miały inne poglądy polityczne lub inną wiarę.

W maju 2005 r. z okazji 60. rocznicy wyzwolenia obozu, zostało otwarte Miejsce Pamięci w tej formie, jaką widzicie dzisiaj.

Teraz zaczynamy trasę z pierwszym przystankiem.