Station: [4] Baraki dla więźniów


Widzimy  teraz kilka rzędów pól kammiennych. Symbolizują one dawną lokalizację drewnianych baraków, które stały tu w czasie trwania tego obozu. Baraki te nie były izolowane i były trudne do ogrzania w zimnych miesiącach. Nawet dwa lub trzy piece nie wystarczały do ich ogrzania. Baraki składały się z dwóch pomieszczeń, mniejszego i większego. W mniejszym pomieszczeniu (pokój dzienny) stały ławki i krzesła, a także miejsca do spania dla starszego na bloku i dla funkcyjnego. Blokowy był to więzień, który był odpowiedzialny za porządek na bloku. Nadzorował wydawanie jedzenia, paczek itp. i był odpowiedzialny za zgodność apelu.

Większe pomieszczenie służyło jako miejsce do spania dla pozostałych więźniów. Tutaj znajdowały się trzypiętrowe prycze. Ponieważ baraki mieszkalne były przepełnione, w niektórych przypadkach trzech więźniów musiało dzielić jedną pryczę. Więźniowie musieli sami utrzymywać baraki w czystości.

W każdym baraku mieściło się do 300 więźniów. Warunki higieniczne były katastrofalne, brakowało podstawowych urządzeń sanitarnych. Za toaletę służyła tylko dziura w podłodze, nad której znajdowała się deska. Pompa ręczna obok niej była jedyną myjnią. Te straszne warunki tworzyły nieznośny smród i bród. Od 1941 r. między barakami budowano umywalnie i latryny, ale tylko w niewielkim stopniu poprawiły one warunki sanitarne.

Usypane kamienne pola składają się z dwóch różnych rodzajów kamieni. Czerwone kamienie symbolizują zewnętrzne ściany baraków. Są to cegły klinkierowe wykonane przez więźniów podczas pracy przymusowej w obozie koncentracyjnym Neuengamme. Jasnokolorowe cegły pochodzą z rozebranego więzienia, który został zbudowany po wojnie na terenie byłego obozu. Na terenie dzisiejszego Miejsca Pamięci można znaleźć dalsze pozostałości po tym zakładzie karnym.

Proszę przejśc do następnej stacji.

Przechodząc przez plac apelowy kierujemy się do otwartego budynku ze szklanym dachem znjadującym się za metalowymi prętami reprezentującymi dawne ogrodzenie elektryczne. W tym miejscu stał tzw. bunkier więzienny. Przechodzimy to następnej stacji.