Station: [7] Były obóz SS


Znajdujecie się teraz na dziedzińcu byłych garaży SS. Służyły one jako miejsce zbiórki strażników i członków  SS-Totenkopfverbände ( po polsku  Oddziały Trupiej Czaszki). Po prawej stronie widzicie  budynek z białymi drzwiami, w którym znajduje się  duża hala.  Służyła ona jako garaż dla ciężarówek i innych samochodów SS.  W październiku 1941 r. umieszczono tam ok. 60 radzieckich jeńców wojennych, zanim zostali oni zabrani na egzekucję.

Po lewej stronie widzą Państwo duży, zielony obszar. W czasie trwania obozu istniała tam osada SS z barakami mieszkalnymi dla esesmanów. Osada ta była ograniczona płotem "reprezentacyjnym". Ogrodzenie to było ostrym kontrastem ogrodzenia otaczającego baraki więźniów wykonanym z drutu kolczastego. Na końcu obozu SS, w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy, znajdował się ogród ozdobny, zwany oazą. Było to  miejsce odpoczynku esesmanów. W centrum ogrodu znajdowała się fontanna. Jej pozostałości możemy zobaczyć do dziś. Ogród miał także strwarzac pozory normalności dla świata zewnętrznego.

SS, oddział ochronny NSDAP, był bojową organizacją polityczną, która postrzegała siebie jako elitę ruchu nazistowskiego. Kwalifikacje zawodowe nie były decydujące dla kariery w SS, byli oni przyjmowani na własną prośbę, po stwierdzeniu ich tak zwanego aryjskiego pochodzenia. W  rasistowskiej ideologii nazismu członkowie SS mieli być "szczególnie silni". Jednym z ich przekonań była myśl, że wszyscy więźniowie byli niebezpiecznymi wrogami państwa, od których sami byli o dużo lepsi.

Większość esesmanów zatrudnionych w obozie koncentracyjnym Neuengamme miała bezpośredni kontakt z więźniami. Molestowanie, znęcanie się nad nimi i morderstwa były częścią codziennego życia w obozie. Strażnicy na przykład rozstrzeliwali więźniów, którzy pracowali poza terenem obozu, kiedy przekraczali wyimaginowaną linię graniczną - tzw. łańcuch strażników. Za takie akcje otrzymywali oni nagrody. W głównym obozie koncentracyjnym Neuengamme i jego ponad 80 podobozami na całym północnym terenie Niemiec pracowało ok. 4500 członków SS. Tylko niewiele osób musiało  odpowiedzieć za swoje czyny, bo większość dokumentów dotyczących sprawców została zniszczona. W 1946 r. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Norymberdze uznał SS za "organizację przestępczą".

W dawnej hali garażowej SS mogą Państwo  obejrzeć wystawę, albo przejść do nastepnej stacji, do tak zwanego basenu portowego i  kanału.

Żeby tam dotrzeć, należy przejść obok hali garażowej po prawej stronie i przejść na drogę, kolejnie iść cały czas prosto ścieżką. Nastepną stację można osiągnąć idąc najpierw w kierunku pozostałości wysokiej białej ściany, a następnie trzymając się jej prawej strony. Ta ścieżka zaprowadzi was do kanału.