Station: [01] Velkomst


Hjertelig velkommen til Oldenburger Wallmuseum! Ringvolden i Oldenburg er ved siden af Hedeby et af de vigtigste arkæologiske jordfaste fortids¬minder i Slesvig-Holsten fra den slaviske bosættelsestid, altså fra tiden mellem det 8. og det 12. århundrede, den såkaldte tidlige middelalder. I 1970'erne og 1980'erne blev der foretaget ud¬grav¬ninger, og fundene herfra er udstillet på museet. Museet befinder sig i bygninger, der stammer fra en typisk østholstensk gård fra det 18. år-hund¬rede. Bygningsanlægget svarer til en såkaldt mejergård, en driftsgård, der hørte under de store østholstenske godser, og hvor der blev drevet mejeridrift. De historiske bygninger er skænket fra omlandet omkring Oldenburg og genopbygget her. Kun bygning nr. 9 midt for er en nybygning. Her findes museumscaféen, og i tagetagen udstillingen om det ældste skyttelav "St. Johannis Toten- und Schützengilde" af 1192 . Langs udstillingsladerne og til højre for museumscaféen er der en rosenhave med historiske roser. I udstillingsladerne kan du se fund, der er udgravet i ringvolden i Oldenburg, og som stammer fra den slaviske bosættelsestid. På rundgangen bliver du først ført ind i de to udstillingslader, derefter gennem den slaviske bebyggelse med havneanlægget og til sidst til ringvolden, hvor rundgangen slutter. Begynd rundgangen i Dannauer Scheune, den store udstillingslade til venstre. Indgangen finder du omme på den bageste gavlside. God fornøjelse på din opdagelsesrejse i slavernes verden i den tidlige middelalder i Østholsten.