Station: [02] Introduktion til Starigard/Oldenburg


"Starigard/Oldenburg, fyrsteborg og bispesæde ved udkanten af den slaviske verden" sådan lyder overskriften på udstillingen i dette rum. Den viser, hvor de mennesker kom fra, som senere kaldte sig "slaver", hvorfor de udvalgte en høj, midt i det nuværende Oldenburg til deres bosættelse, og hvordan de i den tidlige middelalder udbyggede denne høj til herskersæde for deres fyrste. Den omtalte høj, ringvolden i Oldenburg, ses her på et luftfoto fra 1908. Bosættelsen bliver i de middelalderlige kilder kaldt "Antiqua Civitas", dvs. den "Gamle Borg", og på slavisk tilsvarende "Starigard". "Gammel" står her for "gammel og agtværdig". Fyrsten af Starigard herskede en tid over hele den nordvestlige slaviske storstamme, der kaldtes obotritterne - med al den magt- og pragtudfoldelse, som dette embede førte med sig. På grund af den fremtrædende stilling, borgen havde for hele det østlige Holsten, var den støtttepunkt for de kristne missionsbestræbelser samt bispesæde. Rundgangen gennem udstillingen begynder til venstre, ved modellen af Oldenburg.