Station: [08] Diorama - Borganlæg


Denne model viser os, hvordan menneskene levede sammen i Starigards borganlæg for 1000 år siden.

Byen ligger på et meget vigtigt sted, hvor der i et sumpet og moseagtigt landskab på grund af istidens moræner var opstået en fast jordbund.

Bygningen af den venstre ring med dens vold omkring går tilbage til det 7. århundrede. Den havde en diameter på 140 meter. I det 8. århundrede blev den yderlige udbygget, og anlægget fik form som et ottetal, som man stadig i dag tydeligt kan se. Længden øgedes til 240 meter, det samlede indre areal var på ca. 2 hektar.

I forgrunden ser man arbejderne i gang med at udbedre ringvolden. Fordi der var mange skove rundt omkring, lavede man store trækasser, som så blev fyldt med sand og ler og brugt volden. Den færdige vold udviste en statelig højde på i alt 18 meter. Udadtil mod det åbne land opkastede man en stejl vold, som var bevokset med græs. Indvendig langs ringvolden byggede folk deres huse af træ tæt ved siden af hinanden. På denne tid boede her mellem 800 og 1000 mennesker. Haverne og markerne lå uden for borgen.

På højre side kan man skelne nogle større huse, som adskiller sig ved deres byggestil med søjler eller stolper. Her boede de vagriske slavers fyrster.