Station: [09] Indflydelse fra Frankerriget


På grund af deres forbund med Kejser Karl den Store mod de saksiske fyrster kom mange slaviske fyrster og storfyrster op på den tyske kejsers slotte. Som følge af denne kontakt skete der en ombygning af de slaviske fyrstesæder efter frankisk forbillede.

De slaviske fyrster overtog desuden dele af den frankiske hofkultur.

I vitrine nummer 24 kan du nederst til højre se kostbare importerede glas med filigran pålagte bånd, en tatinger keramikkande med tinfoliedekoration og rigt dekorerede anretterskåle. Det bemærkelsesværdige ved Starigards historie er dog, at man videreudviklede de frankiske forbilleder. I de hjemlige værksteder opstod således Oldenburgs pragtkeramik, der snart ansås for at være en værdifuld eksportvare.

Livet ved fyrstehoffet var selskabeligt. Det var almindeligt, at fyrsten priste sig selv og sine heltegerninger i viser og ledsagede sig selv på lut.

Også brætspil som mølle, "ræv og gås", backgammon eller hnefatafl var kendte. Spillebrikkerne havde huller på undersiden og kunne stikkes på spillebrættet med små trætappe. På den måde kunne man endda spille, når man var ude at sejle.

I vitrine nummer 23 ser du flere vigtige herskabelige statussymboler, som fandt vej til Starigard. Dertil hører seletøj med beslag af bronze eller ædle metaller og smykker som f.eks. den ottonske skivefibel. Også smykker begyndte de slaviske guld- og sølvsmede snart at fremstille selv. Det dokumenterer de store mængder af smeltediglerester og støbeformsfragmenter.