Station: [14] Indledning "Livet i en vestslavisk by"


Udstillingen "Livet i en vestslavisk by" viser, hvordan handlende og håndværkere levede i den tidlige middelalder. Det er den tid, hvor man også på fyrsteborgen Starigard levede en slags tidligt byliv.

Udstillingen er konciperet af prof. Adrian von Müller fra Berlin. Ud over særlige udstillings­genstande fra Starigard vises der også fund fra andre vestslaviske bosættelser.

Gå nu til højre ind i gangen.

Til venstre ser du de to vigtigste hustyper hos slaverne.

Det første hus er en såkaldt svellebygning. På denne hustype er trævæggene nedsat i sveller, der ligger på jorden. Vægkonstruktionen bærer taget. Væggene består af flere runde stolper (rund­tømmer), der foroven og forneden er sat sammen med rammen ved hjælp af tappe. Fugerne mellem vægstolperne er tætnet med mos, uld eller ler.

Huset ved siden af til højre er en stolpebygning. Vægge består af fletværk af vidjeris og birkekviste. Til beskyttelse mod vind og fugtighed er væggene indvendig og udvendig pudset med ler.

Tavlerne til højre i gangen viser, hvordan de tidlige borgbyer på slavernes tid typisk var anlagt ved knudepunkter mellem vand- og landveje, og de viser hvilken arbejdsindsats, der var forbundet bygningen af de slaviske voldanlæg.