Station: [18] Håndværk med forarbejdning af horn og gevirer


Gevirer, horn og knogler er råstoffer, der er lette at forarbejde. Især genstande til daglig brug som knivskæfter, nåle eller syle kunne fremstilles heraf. Også forgængerne for vores nutidige skøjter, de såkaldte "skøjteknogler", der blev fastgjort under en last eller under skoene, fremstillede håndværkeren af mellemfodsknoglen eller spolebenet fra kvæg eller hest, sommetider også af lægbenet fra svinet.

Typisk for en tidlig bydannelse var bosættelsen af en kammager. Det var den håndværker, der var specialiseret i forarbejdning af hjortetakker og knogler, og som desuden fremstillede fine spillebrikker og dekorerede kamme. Oppe i vitrinen kan du se den såkaldte trelagskam. Pladen, som kammageren saver tænderne ud i, lægges mellem 2 dækplader. Derefter bliver alle 3 lag nittet sammen. Håndværkeren forfiner sit produkt med udskæringer.

Brætspillet, der er vist midt i vitrinen, er endnu et eksempel på kammagerens arbejde ved fyrstens hof. Denne spillebrik, der er særlig rigt og detaljeret dekoreret, er et af de få fund af denne art. I mellemtiden ved man, at der til et fuldstændigt sæt hørte 15 farvede og 15 ufarvede spillebrikker. Spillet, der hører til, var allerede kendt i romertiden som "12-felts-spil". Fra middelalderen blev det kaldt tric-trac, og i dag hedder det backgammon.