Station: [21b] Passage 2 - Købmanden


I det første hus på højre side af gaden, over for skomageren bor købmanden, der driver handel i fjerne lande.

Han handler med værdifuldt pelsværk fra det fjerne Rusland. Herved har han opnået en høj social rang. Også adelsfamilierne deltager ofte i sådanne forretninger.

Svarende til hans stand er hans hus bedre udstyret end naboens. Det har tre rum: kontor, lager og boligrum bagved. Og der er bræddegulv.

Den eneste varmekilde er den kuppelformede ovn af ler, der står lidt til siden i rummet. Den anvendes ikke blot til opvarmning, men også til bagning af fladbrød og til tilberedning af grødretter. Disse består især af hirse og byg.

Konstruktionen af ovnen er godt gennemtænkt. I den øverste del befinder der sig et ikke-centreret røghul. Derved cirkulerer varmen rundt inde i ovnen som i vores moderne varmluftovne, og gnistregn undgås. Allerede en håndsbred over aftrækshullet er der ikke længere nogen stærkere varme at mærke, og alle retter får fra alle sider en jævn varme.

Det er påfaldende, at ovnen uden skorsten står frit i rummet. Røgen slipper ud gennem to røghuller i gavlen af huset.

Sådan en kuppelformet lerovn er meget typisk for bosættelser i den tidlige middelalder. Den udnytter råstoffet træ optimalt til varmeproduktion, garanterer god tilberedning af maden i restvarmen og bidrager gennem den ringe gnistregn til formindskelse af brandfaren.

Til kontorets inventar hører en aflåselig trækiste, der anvendes til opbevaring af de mest værdifulde varer.

Købmanden sidder ved et bord, holder en klapvægt i hånden og vejer den pris, man har forhandlet sig frem til, af i sølv, der var den tids valuta. Foran ham på bordet ligger brudsølv.