Station: [114] Uitrukken en blussen maar! EN pomp in het midden van de ruimte