Station: [14] Stoommachines


V: Welkom in de wereld van stoommachines, locomobielen en locomotieven. Hier stoomt het, hier rookt het, hier draait alles om energie. De stoommachine was de eerste machine die geen handkracht, trekdieren of water- en windmolens gebruikte. Door het verhitten van water door middel van hout, kolen of olie produceerde de stoommachine mechanische energie.

M: In deze ruimte laten we zien hoe een stoommachine werkt. We leggen de werking uit en waarvoor de machines worden gebruikt. Op de schermen kunt u filmpjes bekijken en op de informatie panelen kunt u alles nog eens rustig nalezen.

V: Links ziet u een model van een stoommachine die u zelf kunt bedienen. Hier kunt u zelf ervaren hoe een stoommachine de energie van stoom omzet in beweging. Druk op de knop en laat het rode wiel draaien!

M: Wat gebeurt er nu?

M: De stoom komt in een cilinder met daarin een zuiger. De kracht van de uitzettende waterdamp duwt die zuiger naar boven en beneden. De zuiger drijft het wiel aan via de balk met krukas aandrijving.

M: Het model van de stoommachine is gebaseerd op een constructie van de Schot James Watt. Hij wordt ten onrechte genoemd als de uitvinder van de stoommachine. De eerste bruikbare machine van dit type werd namelijk gebouwd door de Engelsman Thomas Newcomen in het begin van de 18e eeuw. James Watt verbeterde de werking van Newcomen's stoommachine in 1769 en droeg zo bij aan de doorbraak van de machine.

Fotos: © Dagmar Trüpschuch