Station: [5] Brandweer


M: Brand, brand! Snel, span de paarden voor de spuit!

V: De vrijwillige brandweer ging weer eens op pad om een brand te blussen. Tot het einde van de 19e eeuw kookten huisvrouwen nog op open vuur in hun keuken. Rondvliegende vonken veroorzaakten vaak brand omdat de huizen bedekt waren met stro, dat snel vlam kon vatten.

M: Pas rond 1800 kreeg Eslohe een brandweer waaruit in 1899 de vrijwillige brandweer is voortgekomen. Daarvóór bluste de bevolking zelf hun branden. Ze vulden leren emmers met water en vormden een menselijke ketting die de emmers van de waterput naar het vuur brachten. Twee van zulke leren emmers staan boven op de historische brandweerauto, die ook wel brandspuit werd genoemd.

V: Tot in de 20e eeuw werd de brandspuit nog gebruikt, die door de blusploeg en later door paarden naar de plaats van de brand werd getrokken. Bij een grote blusoperatie pompten tot wel zes brandweermannen het water met regelmatige bewegingen uit de waterketel.

M: Omdat er zo vaak brand was, werd al in 1884 het eerste brandweerhulpfonds opgericht vandaag de dag bekend als de brandverzekering.

Fotos: © Dagmar Trüpschuch