Station: [9] Bosbouw


V: Eiken, beuken, dennen en sparren wiegen hun kruinen in de wind. Het Sauerland is een van de meest bosrijke gebieden in Duitsland. De mensen hier hebben altijd al met en van het bos geleefd.

M: Veel boeren zijn tegelijkertijd ook bosbezitters; bij bijna elke boerderij hoort wel een stuk bos. Het is de zogenaamde spaarbank van de boeren. Als de opbrengst van de landbouw niet voldoende is, heb je nog steeds het stuk bos met bomen. Hier laten we u zien hoe het bos de mensen heeft geholpen. Kijk rustig rond terwijl u luistert…

V: Aan het begin van de 20e eeuw ontdekten de boeren een nieuw bedrijfsmodel. Ze begonnen met het planten van dennenbomen voor de kerst en zorgden hiermee voor een extra inkomen. Aan het einde van de 20e eeuw bereikte de kerstbomenkweek zijn hoogtepunt. Handelaren kochten hele stukken land op om kerstbomen te planten. Het duurt een kleine acht jaar voordat de kerstboom volgroeid is.

M: Maar elke medaille heeft een keerzijde: de monocultuur put de bodemvruchtbaarheid uit en pesticiden vergiftigen de grond.

V: Vandaag de dag komt nog steeds bijna één op de drie kerstbomen in de Duitse woonkamers uit het Sauerland, zoals de Nordmannen en edel-, blauw- en fijnsparren. Veel bosboeren zoeken echter een duurzame omgang met de natuur, proberen monoculturen te vermijden en gebruiken minder onkruidverdelgers.

Die doden namelijk ook…

Fotos: © Dagmar Trüpschuch