Station: [2] Hexen heute


Raum 2
Postoje li danas još uvijek vještice? Da, sigurno! Odgovaraju li stvorenim
slikama iz srednjeg vijeka i jesu li u savezu s vragom? Ne! Žene i muškarci koji se
danas nazivaju suvremenim vješticama, su ljudi koji se brinu o prirodi,
životinjama, elementima i samim sobom. Postoje koveni, slobodne skupine koje
se okupljaju i proslavljuju četri mjeseca i četri festivala sunca u godini. Ovaj je
običaj danas sačuvan na mnogim popularnim festivalima. Dnevne i noćne
utakmice, sredina ljeta i noć Valpurga, ali i Räbeliechtli parada u listopadu. Ima i
mnogo pojedinačnih vještica koje su same odabrale taj stav prema životu. Neki
vjeruju u moć Mjeseca i rade s njim, na primjer kada sade ili žanju bilja. Sunce,
suprotno od noći, donosi vatru i svjetlo. One rade sa starim božicama i
bogovima iz različitih kultura, a druge vjeruju u univerzalnu moć koja stoji iznad
nas.