Station: [5] Polytheismus


Raum 5
Većina antičkih religija bila su politeistička i posjedovala su panteon
tradicionalnih božanstava, često obogaćen likovima iz stoljećima kulturnih
susreta i iskustava.
Danas se većina povijesnih politeističkih religija naziva mitologijom. U mnogim
slučajevima, gdje se tradicija prenašala samo usmeno, kao u slučaju Kelta,
očuvani su samo nazivi i nekoliko primjedbi u tekstovima susjednih kultura.
Neke antičke religije nisu bile politeističke. To uključuje monoteističko
židovstvo i kršćanstvo, dualistički zoroastrizam i mitraizam. Nasuprot tome,
gotovo sva plemena i narodi ranih vremena imali su ideju da postoji mnogo
bogova i božica. Već sumerski popis bogova iz prve polovice 3. tisućljeća
obuhvaća oko 1000 imena bogova, koji predstavljaju prije svega različite snage
prirode.