Station: [100] Dom-schatkamer / Dom-bouwhut / Kruisgang


Van hieruit heeft u een bijzonder zicht op de noordzijde van de dom. Over de daken van de zijschepen lijkt er geen einde te komen aan de rij luchtbogen, kleine torentjes en kruisbloemen. Op ooghoogte bevinden zich een aantal architectonische fragmenten: op de schuine zijden van de puntgevels vindt men hogels, uit steen gehouwen klimplanten; de tympaan is versierd met geometrisch maatwerk. Enigszins verborgen achter de taxushaag liggen het erf en de werkplaats van de Dom bouwhut Xanten. De medewerkers dragen voortdurend zorg voor het behoud van de dom met behulp van zowel traditionele als innovatieve methodes. De rode bakstenen muur aan de oostzijde met zijn hoekige trappentoren spring direct in het oog. Op de bovenverdieping bevindt zich al bijna 500 jaar de historische stichtsbibliotheek. De bibliotheek omvat ongeveer 13.000 gedrukte werken. Bij de rondgang door het StichtsMuseum hoort een blik in de bibliotheek, talrijke boeken liggen er opengeslagen in vitrines. Een rode stèle markeert de ingang van het museum. De deuropening in de bakstenen muur leidt naar een kruisgang uit de late Middeleeuwen. Ter herinnering aan overleden stichtsheren of burgers van Xanten vindt u aan de wanden kunstige gedenktafels uit steen, epitafen genaamd. De kruisgang diende als begraafplaats waarbij het plantsoen in het midden hiertoe alleen in bijzondere individuele gevallen gebruikt werd. Meestal werden de kruisgangen afgebroken van zodra een stichtsgemeenschap ontbonden werd. We kunnen dus van geluk spreken, dat de kruisgang van Xanten behouden is gebleven.