Audio guides

German

Polish

Audioguide [PL]

Ackerbürgermuseum Reichenbach
Reichenbach, Germany

Muzeum mieszczan rolników Reichenbach jest małym, oryginalnie zrekonstruowanym domem z siedemnastego wieku, w którym można zapoznać się z życiem „małych ludzi” czyli mieszczan rolników. Obok pracy w fabryce, handlu czy rzemiośle większość mieszkańców Reichenbacha około przełomu wieków 19tego i 20...
read more

Czech

Audioguide [CS]

Ackerbürgermuseum Reichenbach
Reichenbach, Germany

Muzeum občanů-rolníků („Ackerbürgermuseum“) v Reichenbachu je malý, podle původních plánů rekonstruovaný dům ze 17. století, který je věnován životu „malých lidí“ – tzv. občanů-rolníků. Většina obyvatel Reichenbachu na přelomu 19. a 20. století vedle své práce v továrně, obchodu či řemesle obhosp...
read more