Audio guide: Audioguide [PL]

Description

Muzeum mieszczan rolników Reichenbach jest małym, oryginalnie zrekonstruowanym domem z siedemnastego wieku, w którym można zapoznać się z życiem „małych ludzi” czyli mieszczan rolników. Obok pracy w fabryce, handlu czy rzemiośle większość mieszkańców Reichenbacha około przełomu wieków 19tego i 20tego posiadała jako źródło dodatkowego dochodu małe gospodarstwa. Tutejszy ogród pełen kwiatów, warzyw, roślin przyciągających pszczoły i ziół jest zaplanowany jako typowy ogródek mieszczanina rolnika.

Gefördert von
BKMSozkulturNeustart
Gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.