Station: [20] Venku přede dveřmi


Jen zazvoňte! Nebojte se.

Tady se nachází muzeum. Ale žádné normální muzeum s drahými obrazy a uměleckými díly. Nýbrž muzeum … o lidech! O životě občanů-rolníků tady v Reichenbachu před více než sto lety.

Tenkrát stál v Reichenbachu kostel Svatého Jana, a kromě toho továrny s kouřícími komíny, ve kterých pracovali zdejší lidé. Ale ti nepracovali pouze v továrně: Také pěstovali obilí a pracovali jako řemeslníci. A bydleli v takových domech, jako je tento.

A dnes? Myslíte, že tady v tom domě dnes už nikdo nebydlí?

To bych si nebyl tak jistý. Budete se ještě divit, s kým se tam potkáte. V takovém muzeu se toho spousta děje, to mi věřte.

Ostatně: Znáte vlastně tu lidovou písničku o Reichenbachu?

Můj Reichenbachu v mé Lužici, moje láska zůstane ti navždycky.

A proto: Vstupte prosím! Hned Vám budu vyprávět a ukážu Vám ještě víc!

všechny ilustrace: © Ackerbürgermuseum Reichenbach