Station: [5] Chodba v horním poschodí


Můj Reichenbachu v Lužici, má láska zůstane ti navždycky …

Ó, promiňte, madam, prosím! Já jsem Vás neviděl … Jste …? Ehm … smím se …? Tak mám dojem, že ta dáma nic neříká. Hmm … Milostivá, jste snad také jeden z … z exponátů? Bývalá občanka-rolnice? Se šátkem na hlavě a s hezky vyšívanou zástěrou? Nebo snad paní domu, která se činí tady nahoře v kuchyni a dbá na pořádek v ložnici a parádní světnici?

Nebo se staráte o dvojčata domácích a chodíte s nimi v tomto kočárku na procházku? Před více než sto lety byl takovýto kočárek pro dvojčata zajisté opravdovým luxusem. Určitě bylo jen málo rodin, které si něco takového mohly dovolit. A kdo měl vůbec čas chodit s dětmi na procházku? Při té vší práci … Hm, myslím, že tato milá a němá paní měla určitě na práci ještě spoustu jiných věcí.

všechny ilustrace: © Ackerbürgermuseum Reichenbach