Station: [0] Úvod


Ale nyní zpět k historii pevnosti Boiotro. Ve skutečnosti to je pouze jedna z pěti pevností, které v Pasově během obsazení Římany existovaly. Pevnost Boiotro nahradila pevnost Boiodurum, o níž bude řeč později. Na ostrohu mezi Dunajem a Innem se nacházela pevnost s pěti obrannými příkopy, která vnikla přestavbou malé pevnosti. Další pevnost se zřejmě nacházela na hoře Domberg. Ve stejném období existovalo ke konci 3. století našeho letopočtu kromě pevnosti Boiotro také opevněné město Batavis, ze kterého byl později odvozen název "Passau". Proč však byly na obou stranách Innu pevnosti? Za římské nadvlády tvořila tato řeka hranici mezi dvěma římskými provinciemi Raetia a Noricum. Pevnost Boiotro, jejíž základy můžete zde v muzeu vidět, ležela na norické straně a opevněné město Batavis na raetijské straně řeky Inn. Základové zdi pevnosti Boiotro byly objeveny v roce 1974 při stavebních pracích. Okamžitě bylo rozhodnuto, že antické zdivo musí být zachováno. V roce 1986 bylo ve středověkém domě, pod nímž se nacházela část základů, otevřeno římské muzeum. V roce 2010 došlo k jeho rozšíření a v roce 2013 bylo muzeum zcela přestavěno. Prohlídku čtyřpatrového muzea začněte nejlépe ve spodním podlaží. Tam budete seznámeni s hospodářstvím a obchodem v raném období Pasova. Dalšími tématy jsou římský pohřební kult a samozřejmě sama pevnost Boiotro. Zde ve druhém podlaží, ve vstupní hale, můžete sledovat film (v němčině a angličtině), který Vám názorně přiblíží Pasov v římském období. Prohlídka pokračuje v mezipatře, ve třetím podlaží. Zde Vám bude vysvětleno římské dědictví a kvíz z římské historie Vám zaručeně umožní zábavné rozptýlení. V horním patře na Vás čeká expozice přibližující římské období v Pasově v letech 50-280 n.l. Na závěr se vrátíte zpátky do druhého patra, kde jsou v dalších místnostech vystaveny nálezy z pozdního starověku.