Station: [10] Potraviny a doprava zboží


V zahradě římského muzea rostou bylinky, které se používaly v římské kuchyni. Navíc tam najdete ovoce, jako fíky a broskve, které se tehdy do Pasova dováželo. Vinná réva symbolizuje obchod s vínem, který dokládá náhrobní kámen severoitalského obchodníka s vínem. Ve vitrínách, které jsou koncipovány jako přepravní nádoby, je znázorněno zásobení potravinami na základě nálezů. Patří mezi ně amfory na olivový olej, hmoždíř, džbán a závaží. Dále vidíte modely znázorňující dopravu po vodě a po zemi. Nákladní říční člun, který zde vidíte, je takzvaný Prahm. Jeho rekonstrukce byla provedena podle archeologického nálezu v nizozemském Zwamerdamu. Člun se používal při cestách v mělké vodě, jako např. na řekách. Na člunu v Zwamerdamu byla nalezena také obilná zrna. Zde je znázorněna přeprava obilí pomocí pytlů. Člun byl po proudu řízen kormidlem. Pohon zajišťoval proud řeky a plachta. Na cestě zpět do domovského přístavu musel být člun náročně tažen proti proudu lidmi nebo koňmi. Po cestách se různé zboží jako potraviny, keramika a sklo přepravovalo na povozech. Náš model povozu s volským potahem je postaven podle nálezu u obce Neupotz ve spolkové zemi Porýní-Falcko a náklad tvoří sudy s vínem. Kromě volů se jako tažná zvířata používali také osli a koně. Rozsáhlá síť dopravních cest navíc sloužila k cestování a pro rychlé doručování zpráv. A: navíc tudy pochodovali také vojáci.