Station: [11] Hmoždíř


Z osady Boiodurum pochází jeden z hlavních exponátů římského muzea v pevnosti Boiotro: střep z okraje hmoždíře. Účel použití je zřejmý již z nápisu "mortarium", česky "hmoždíř". Navíc je na nádobě vyryta jeho cena: někdo za tento hmoždíř zaplatil půl denáru. Zmínka o ceně nám podává informaci o kupní síle římských platidel v období kolem roku 200 n.l. Půl denáru nebo dvě sestercie odpovídaly přibližně denní mzdě vojáka pomocných vojsk. O něco víc vydělávali legionáři nebo nádeníci, kteří museli za jednu takovou misku zaplatit pouze polovinu mzdy jednoho pracovního dne. Přitom se u tohoto typu keramiky jednalo o masový výrobek, který byl v období starověku relativně levný. Talíř z Terra Sigillata stál více než dvojnásobek a exotická koření mnohonásobek této ceny. Podle seznamu mezd a cen můžete provádět další srovnání.