Station: [13] Bohové


Pod nebesy římských bohů vidíte čtyři vitríny s významnými exponáty z období vrcholného císařství. Tyto sošky představovaly buď oběti bohům, nebo sloužily k uctívání zemřelých předků v domácí svatyňce, takzvaném Larariu. Bronzová soška boha Jupitera byla objevena na počátku 20. století v Innstadtu. Po celá desetiletí byla považována za ztělesnění římského Pasova. A lze ji považovat za příklad sériové výroby. Jinak je tomu s další soškou Jupitera, která byla nalezena v ulici Lukáše Kerna (Lukas-Kern-Str). Jedná se o unikátní dílo, které bylo vytvořeno metodou lití. Až na závoj na zvednuté levé paži je typ sošky totožný s Jupiterem z Innstadtu. Soška římské bohyně vítězství, Victorie, pochází z kostela sv. Kříže v klášteře Niedernburg. Tam byla objevena ve vrstvě vzniklé při požáru ve 3. století našeho letopočtu. Ocitla se tam během vojenských vpádů Alemanů a ani její pozvednutý věnec symbolizující vítězství nezabránil jejímu zániku. Z kláštera Niedernburg pochází také mísa typu Terra Sigillata. Byla věnována géniovi, tedy osobnímu ochrannému duchu každého Římana. Génius mohl chránit jednoho muže, komunitu nebo dokonce celý národ. Symbolizoval sílu, osobnost a určité ctnosti. Zde pravděpodobně génius dohlížel na centurii, tj. oddíl 100 mužů římského vojska. Římané v provinciích uctívali stejné bohy jako v jejich vlasti. V průběhu staletí přibyli bohové dobytých provincií a dostalo se jim podobného uctívání.