Station: [14] Model: Pevnost a Vicus Boiodurum


Před sebou vidíte model o rozloze přibližně osmi metrů čtverečních, který znázorňuje strukturu a velikost pevnosti Boiodurum a okolní osady. V rámci zajišťování hranice limes na Dunaji byla kolem roku 90 našeho letopočtu postavena na soutoku Innu a Dunaje tato pevnost. Nejprve byla vytvořena stavba ze dřeva a zeminy. Teprve ve druhém století byla stavba zpevněna kameny. Na modelu je vidět stav kolem roku 200 našeho letopočtu. Jednotka, která byla tehdy v Boioduru umístěna, měla sílu asi 300 mužů. I zde na modelu skutečně najdete stejný počet vojáků! Via principalis tvořila příčnou osu pevnosti. Zde ležela budova štábu, takzvaná principia. Hned vedle se nacházelo praetorium, kde sídlil velitel. Na druhé straně stála budova zásobníku, Horreum, ve které se skladovalo mimo jiné obilí. Na našem modelu se před horreem právě vykládá povoz a v principii můžete vidět přísahu rekrutů. Via Praetoria vedla při pohledu ve směru budovy štábu k vie principalis. Retentura je označení zadní části pevnosti. Začínala za principií a via decumana ji dělila na dvě části. V obou částech byly postaveny ubikace pro vojsko. Pohled do jedné z ubytoven ukazuje strohé vybavení s palandami. Výstroj a další předměty skladovali vojáci v předsíni. Navíc se v retentuře nacházely stáje a další skladovací budovy. Také kovář zde měl svoji dílnu. Latrína byla umístěna v obranné zdi. Na našem modelu je vidět, jak několik vojáků střeží brány pevnosti, zatímco jiní provádějí opravy na venkovní zdi. Jsou přitom oděni do běžného pracovního oděvu, tuniky. Na východ od obraného příkopu pevnosti jsou seřazeny tři kohorty a na západní straně pochoduje po cestě menší skupina vojáků. V okolní osadě, která se nazývala vicus, existovala také místa pro zábavu jako například taverny. Do jedné z nich můžete shora nahlédnout. Pevnost byla zásobována různými řemeslníky. Byla zde kovárna možná také sklářská manufaktura a barvírna. Na modelu je podrobně znázorněna keramická dílna: s hliněným dolem, hrnčířským kruhem, pecí a hotovými keramickými výrobky připravenými na prodej. Z podobné dílny ostatně pochází střep hmoždíře, který je vystaven ve spodním podlaží. Nádobí vysoké kvality typu Terra Sigillata se však v Boioduru nevyrábělo. Jelikož se vojáci během své služby nesměli ženit, žili mnozí z nich v "kvazimanželském soužití". Jejich rodiny žily rovněž v osadě kolem pevnosti. Za typickými podlouhlými obytnými domy, které ležely podél cesty, se nacházel ovocný sad a zahrada pro pěstování zeleniny. Zde se chovala také malá zvířata.