Station: [20] Obchod s vínem


Publius Tenatius Essimnus byl obchodník s vínem a jeho náhrobní kámen, který byl v roce 1981 vyzvednut z řeky Inn, představuje nejvýznamnější památníkem římského obchodování v Pasově. Essimnus pocházel z Trenta, které leží v dnešní severní Itálii a zemřel ve věku 57 let v Pasově. Jeho syn nechal vytvořit tento náhrobní kámen, který byl zvlášť pro tuto příležitost dovezen z kamenolomu poblíž Melku v dnešním Rakousku. Na obou úzkých stranách náhrobku je vyobrazen sám Essimnus v tunice, plášti a vysokých botách. Na levé straně nese koš, který mohl být naplněn hrozny. Na pravé straně stojí před třemi sudy. Pomocí skleněného koštýře nalévá vzorek vína do nádoby se dvěma uchy zvané kantharos. Díky nápisu máme informaci o tom, že obchodník víno přepravoval přes Alpy a dále pak po Innu až do Pasova. Odtud prodával víno dolů po Dunaji do jiných pevností a osad. Soudě podle kvality náhrobního kamene se jednalo o skutečně výnosný obchod.