Station: [22] Statkářka Flóra


Figurína statkářky Flóry představuje příklad okolního osídlení v době římské. Osada kolem pevnosti nemohla poskytovat dostatek zeleniny a ovoce pro pevnost, ani pro samotné obyvatele osady. Proto bylo nezbytné zajišťovat potraviny z okolních statků. Flóřin statek ležel v dnešní obci Rotthof v úrodném údolí Rottal. Po smrti manžela nechala Flóra vyhotovit náhrobní kámen. Nápis na kameni uvádí ji samotnou jako správkyni statku, což lze považovat za pozoruhodné svědectví o pozici ženy na venkově. Jako symbol její moci jsou ve vitríně vystaveny klíče. Další dva exponáty reprezentují potravinové zásobování z venkovských oblastí: malý srp a kozí, ovčí nebo kravský zvon. Oba tyto předměty však nebyly nalezeny na venkově, ale v Pasově.