Station: [3] Keltské "Boiodurum"


Některé římské prameny zmiňují "Boiodurum" jako název keltského sídliště. Název se skládá z vlastního jména "Boios" a koncovky "-durum". "Durum" se podobá irskému slovu "Dor", tedy "Tor", německy brána a svědčí o existenci většího opevněného sídliště. Na plošině hory Domberg byly objeveny archeologické stopy Keltů. Zde si od roku 400 př.n.l. stavěli obyvatelé sídliště Boiodurum své opevnění. Mělo obdélníkový tvar a bylo postaveno ze dřeva a z udusané hlíny. Krátce nato byla stavba zničena požárem - možná při válečném útoku. Okamžitě však byla znovu postavena. Zda tento val chránil větší sídliště nebo knížecí sídlo, nelze bez dalších vykopávek s jistotou říci. Pravděpodobně bylo Boiodurum mimo jiné překladištěm soli. Tato vzácná surovina se těžila nedaleko osady Dürnberg u města Hallein v dnešním Rakousku. Po Innu a Salzachu se sůl dopravovala po vodě až sem.